Anbefalinger vedrørende lommepenger til barn.

Lommepenger.com

Hva bør barn få i lommepenger?

Dette er et spørsmål de aller fleste før eller siden stiller seg som et ledd i oppdragelsen av barn og for å formidle budskapet til barna om å foreta mest mulig fornuftige disponeringer med de pengene de har tilgjengelig.

Når du skal avgjøre hva ditt barn skal få i lommepenger bør du ikke gjøre slik mange foreldre gjør, nemlig å forhøre seg med venner og kjente og deretter gi lommepenger ut i fra et gjennomsnitt av det inntrykket de sitter igjen med at andre får i lommepenger. Man kan da spørre seg om dette er rett verdier å lære barn opp til, nemlig å justere forbruk etter hva "naboen bruker" istedenfor å se på egen situasjon og behov. Vi ser ingen problemer med at barn fra familier som har det trangt økonomisk får dette gjenspeilt i sine lommepenger. Selvfølgelig bør foreldre sørge for at barna ikke får så lite lommepenger at de faller helt utenfor men det å lære barn til å forholde seg til hjemmets økonomiske situasjon er noe av den viktigste lærdommen du kan videreformidle.

Når det gjelder fastsettelse av lommepenger mener vi følgende forhold bør tas med i vurderingen:

  • Hvor gammelt er barnet/ ungdommen? Hovedregelen bør være at behovet stiger med alderen frem til de er så gamle at de kan skaffe seg sin egen ekstra inntekt ved sommerjobb eller ekstra jobb ved siden skolen.
  • Hva forventes det at barnet skal dekke med sine lommepenger? Spanderer foreldre tøy, kino og andre fritidsaktiviteter utenom eller legges det opp til at dette skal tas av lommepengene?
  • Hva får vennene og andre jevnaldrene på hjemstedet?
  • Familiens økonomiske situasjon. Barn har godt av å lære "tære etter næring".
  • Har barnet/ ungdommen mulighet til å skaffe seg egen ekstra inntekt/ sommerjobb? Det er lov til å stille mer krav jo eldre dem blir.
  • Gir familie som besteforeldre og tanter/ onkler barnet mye penger i tid og utide? Ingen barn har godt av å vasse i penger. Juster lommepengene litt etter dette men ikke på en slik måte at barnet føler at gaven blir beslaglagt av foreldrene.
  • Har barnet spesielle behov, dyre interesser som de bør få holde på med og dermed trenger ekstra lommepenger?
  • Er barnet mye på reise i forbindelse med fritidsaktiviteter?
  • Kjønn. Med fare for å få likestillingsaktivister på nakken så har gutter og jenter forskjellige behov i forhold til alder. Et typisk eksempel er tenåringsjenter som ofte føler ekstra behov for penger til makeup og klær i forhold til gutter.

Dette er bare en del utkast til hva som bør legges til grunn for hva du bør gi ditt barn i lommepenger. Sunt fornuft kommer man normalt veldig langt med.

Hva bruker barn og unge penger på i dag?

Barn og unge bruker i dagens samfunn penger på helt andre formål og på en annen måte enn foreldregrenerasjonen gjorde når den gemerasjonen vokste opp. Den teknologiske utviklingen har uomtvistelig ført til betydelige endringer i barn og unges forbruksmønster. Du kan lese mer om Sifo sin forskning på området i denne raporten dersom du er spesielt interessert i temaet eller om du ønsker å se om det du oppfatter som uvanlig forbruk eller forbruksmønster fra ditt barn faktisk avviker fra normalen så mye som du tror det gjør.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.